COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE Ø 90 A 3 VIE

PASSAGGIO Ø 90 f

INGRESSI OPZIONALI: Ø 63 f / Ø 75 f

3 USCITE Ø 63 m (Ø 50 f)

 

COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE 4 VIE

COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE 5 VIE

Visualizza Scheda
Codice d d1 d2 d3 d4 I I1 I2 I3 L L1 L2 H M Peso
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [g]
1391-089 90 63 63 50 - 51.5 38 38 31 485 165 160 94 90 2665
1391-090 90 75 63 50 90 51.5 38 38 31 485 165 160 94 105 2770